Kontakty

SP venture s.r.o.
sídlo:
Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3
IČ: 24677108
DIČ: CZ24677108
tel: +420 222 220 768
fax: +420 222 220 768
email: info@spventure.cz
kontaktní osoba: Martin Sýkora
mobil: +420 608 883 344, 603 100 333, 603 100 666

Společnost SP venture je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. C 165362.

Napište nám vzkaz ...

Máte otázku nebo investiční příležitost, kterou nám chcete předat k posouzení a k případné spolupráci? Napište nám vzkaz a můžete přiložit i soubor, např. roz-zpracovaný projekt.