O naší investiční společnosti SP venture

Team SP venture

Společnost SP Venture byla založena v roce 2010 s privatním kapitálem. Za SP Venture investiční společností a jejím vznikajícím portfoliem stojí hlavní investor, který rozvíjí své business projekty společně se svými partnery.

SP Venture ma zájem investovat do projektů v ruzných segmentech trhu a to jak do vlastních projektů nebo jako „angel investor“ do potenciálně zajímavých business projektů.

Další významnou aktivitou SP venture je poskytování poradenství v řízení firem a v oblasti finančího řízení projektů. Toto poradenství je postaveno na zkušenosti z úspěšných projektů v realizovaných u významných firem v Čechách a na Slovensku. Nechceme poskytovat pouze poradenství, ale chceme být zodpovědni za implementaci změnových aktivit v executive.

Naše business aktivity jsou založeny na profesionalitě, vzájemném respektu a otevřenosti, a to jak vůči našim klientům, tak uvnitř společnosti.